หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการดำเนินงาน อพ.สธ. – ชม. และคณะทำงานประสานดำเนินงาน อพ.สธ. – ชม. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)
โดย : admin
อ่าน : 176
พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. นายจรินทร์  คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 มอบหมายให้ นายทรงพล พงษ์มุกดา   หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการดำเนินงาน อพ.สธ. – ชม. และคณะทำงานประสานดำเนินงาน อพ.สธ. – ชม. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564) ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่