หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
โดย : admin
อ่าน : 278
ศุกร์ ที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

   ด้วยฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เพื่อปฏิบัติงานก่อสร้าง ในโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บ้านจันทร์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน สังกัดฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานเชียงใหม่ ดังรายละเอียดในเอกสารไฟล์ต่อไปนี้