หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน RID NO.1
โดย : admin
อ่าน : 353
ศุกร์ ที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561
พิมพ์ 

วันศุกร์ ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น. นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1  มอบหมายให้ นายนภดล นิ่มนวล นายช่างชลประทาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำฯ   เข้าร่วมประชุมประชุมซักซ้อมความเข้าใจเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน RID NO.1 ณ ห้องประชุม สำนักงานชลประทานที่ 1