หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์/เกษตรกรรมยั่งยืน
โดย : admin
อ่าน : 339
ศุกร์ ที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561
พิมพ์ 

วันพฤหัสบดี ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1  มอบหมายให้ นายนวพล อาชญาทา วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ และ นายนภดล นิ่มนวล นายช่างชลประทาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำฯ   เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์/เกษตรกรรมยั่งยืน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์