หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้ม สถานการณ์น้ำ ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference)
โดย : admin
อ่าน : 679
จันทร์ ที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561
พิมพ์ 

วันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม  พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1  มอบหมายให้ นายอัธยา อรรณพเพ็ชร  หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference)  ณ ห้องประชุมศูนย์ประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ชั้น 1 สำนักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่