ชื่อ - นามสกุล :นายทรงพล พงษ์มุกดา
ตำแหน่ง :หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :โครงการชลประทานเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน ที่อยู่ 186/4 หมู่ 5 ต.ดอนแก้ว อ.แม
Telephone :053112200
Email :wmd1cmi@gmail.com